QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP TỔ TỰ NGUYỆN GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,208

Ngày đăng: 13/08/2020

QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP TỔ TỰ NGUYỆN GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

QUẢNG TRỊ: THÀNH LẬP TỔ TỰ NGUYỆN GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?