QUẢNG TRỊ: TIẾP NHẬN 15 MÁY THỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,144

Ngày đăng: 13/08/2020

QUẢNG TRỊ: TIẾP NHẬN 15 MÁY THỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19

QUẢNG TRỊ: TIẾP NHẬN 15 MÁY THỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?