THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG ĐỂ LỌT NGƯỜI CHƯA KHAI BÁO Y TẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,597

Ngày đăng: 08/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG ĐỂ LỌT NGƯỜI CHƯA KHAI BÁO Y TẾ

THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG ĐỂ LỌT NGƯỜI CHƯA KHAI BÁO Y TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?