THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG ĐỂ XẢY RA LÂY NHIỄM CHÉO TẠI KHU CÁCH LY

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,210

Ngày đăng: 07/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG ĐỂ XẢY RA LÂY NHIỄM CHÉO TẠI KHU CÁCH LY

THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG ĐỂ XẢY RA LÂY NHIỄM CHÉO TẠI KHU CÁCH LY

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?