THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐẾN TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 14,052

Ngày đăng: 14/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐẾN TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

THỪA THIÊN HUẾ: KHÔNG TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐẾN TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?