THỪA THIÊN HUẾ: XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM CÁCH LY VÀ KHAI BÁO Y TẾ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,900

Ngày đăng: 04/08/2020

THỪA THIÊN HUẾ: XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM CÁCH LY VÀ KHAI BÁO Y TẾ

THỪA THIÊN HUẾ: XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM CÁCH LY VÀ KHAI BÁO Y TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?