XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,286

Ngày đăng: 18/09/2020

XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG ĐẾN CHÍNH PHỦ SỐ

Tại TP.HCM, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Việt Nam), Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Cục Tin học hóa, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, tổ chức Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử (eGov) lần thứ 15.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?