XÂY DỰNG LUẬT GẮN VỚI HIỆU QUẢ ANTT CƠ SỞ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,921

Ngày đăng: 24/09/2020

XÂY DỰNG LUẬT GẮN VỚI HIỆU QUẢ ANTT CƠ SỞ

Thưa quý vị. Việc xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá là cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn. Ghi nhận tại TP Đà Nẵng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?