ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ RA THẾ GIỚI

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,267

Ngày đăng: 18/01/2021

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ RA THẾ GIỚI

Ngày 29/07/2016 Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/12 là Ngày cà phê Việt Nam tại quyết định số 6306/VPCP-KTN. Từ đó đến nay Ngày cà phê Việt Nam đã được tổ chức thành công tại các tỉnh Lâm Đồng, Đak Nông, Gia Lai, để lại nhiều ấn tượng cho người dân địa phương, cũng như du khách và bạn bè quốc tế. Vừa qua, Chương trình Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 4 năm 2020 đã được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM với chủ đề “Hương vị cà phê Việt Nam”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?