PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 12,478

Ngày đăng: 10/01/2021

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

#Với mong muốn kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp lớn; tạo điều kiện để các nhà doanh nghiệp, nhà tài trợ và sinh viên trực tiếp giao lưu, tương tác lẫn nhau, trong bối cảnh thực hiện Quyết định số 749 của thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", sáng nay, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Chương trình “UEB Job Fair - Việc làm trong kinh doanh và kinh tế số

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?