QUYẾT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHƠI THÔNG SÔNG CỔ CÒ

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,836

Ngày đăng: 14/01/2021

QUYẾT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHƠI THÔNG SÔNG CỔ CÒ

“Hai địa phương cùng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án khơi thông sông Cổ Cò” là nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo “Khơi thông sông Cổ Cò: Đột phá mới cho phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?