CẦN SỚM CÓ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG QUY HOẠCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,915

Ngày đăng: 11/10/2021

CẦN SỚM CÓ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG QUY HOẠCH

Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực từ 1/1/2019, sau gần 3 năm triển khai, tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 1 trên 6 Quy hoạch vùng được phê duyệt và 2 trên 63 quy hoạch tỉnh đang được xem xét. Thực trạng chậm chễ này ảnh hưởng trực tiếp nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch sử dùng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030. Vấn đề đặt ra lúc này là cần sớm có quy hoạch tổng thể quốc gia để đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?