BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TIẾP NHẬN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TỪ VÙNG DỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 11,298

Ngày đăng: 19/07/2021

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TIẾP NHẬN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TỪ VÙNG DỊCH

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TIẾP NHẬN, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TỪ VÙNG DỊCH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?