CẦN KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,070

Ngày đăng: 25/07/2021

CẦN KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Trước tác động lớn của làn sóng dịch bệnh thứ 4, nhiều địa phương phải giãn cách, cách ly xã hội, một lần nữa đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn,số lượng các doanh nghiệp giải thể tăng cao, thực trạng này tác động không nhỏ tới nền kinh tế. Vấn đề đặt ra lúc này là cần phải có những giải pháp phù hợp để có thể thúc đẩy nền kinh té phát triển trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?