ĐÀ NẴNG HOÀN THÀNH DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2021

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,232

Ngày đăng: 19/07/2021

ĐÀ NẴNG HOÀN THÀNH DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2021

Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Từ thành công của cuộc diễn tập này cho thấy, Đà Nẵng đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sát thực tiễn địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?