ĐÀ NẴNG NGÀY ĐẦU DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,157

Ngày đăng: 16/08/2021

ĐÀ NẴNG NGÀY ĐẦU DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG

Trong ngày đầu tiên thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp tăng cường theo phương châm “Ai ở đâu thì ở đó”, với hy vọng sẽ ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19, đường phố Đà Nẵng vắng lặng. Mọi hoạt động đều tạm dừng, người dân Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm đồng lòng, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?