ĐÀ NẴNG: DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG TRONG 7 NGÀY

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,212

Ngày đăng: 14/08/2021

ĐÀ NẴNG: DỪNG MỌI HOẠT ĐỘNG TRONG 7 NGÀY

Quyết tâm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8 đến 8 giờ 00 ngày 23/8, dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?