THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,290

Ngày đăng: 15/08/2021

THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 vừa được QH khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất là một quyết sách quan trọng nhằm phát huy thành tựu và khắc phục tồn tại của chương trình giảm nghèo trước đó, nhất là trong thời điểm hiện nay, dịch Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng đến nhiều nhóm yếu thế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia để giảm nghèo bền vững và có hiệu quả cần lồng ghép về bình đẳng giới trong sự phân bổ nguồn lực của chương trình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?