THỪA THIÊN HUẾ: GIẢM TỐI ĐA NGUY CƠ LÂY CHÉO TRONG KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,228

Ngày đăng: 16/08/2021

THỪA THIÊN HUẾ: GIẢM TỐI ĐA NGUY CƠ LÂY CHÉO TRONG KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

THỪA THIÊN HUẾ: GIẢM TỐI ĐA NGUY CƠ LÂY CHÉO TRONG KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?