THỪA THIÊN HUẾ: MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID 19

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,136

Ngày đăng: 16/09/2021

THỪA THIÊN HUẾ: MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID 19

THỪA THIÊN HUẾ: MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID 19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?