HẢI DƯƠNG: PHỎNG VẤN CỬ TRI VỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,384

Ngày đăng: 24/05/2015

HẢI DƯƠNG: PHỎNG VẤN CỬ TRI VỀ GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm là dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến cử tri tại tỉnh Hải Dương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?