HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ GIANG (22-05-2015)

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,078

Ngày đăng: 23/05/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÀ GIANG (22-05-2015)

Ý kiến Đại biểu Quốc hội: Đại biểu Triệu Là Pham Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?