HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA (22-05-2015)

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,179

Ngày đăng: 23/05/2015

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA (22-05-2015)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?