KINH TẾ VĨ MÔ TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH, LẠM PHÁT ĐƯỢC KIỂM SOÁT Ở MỨC THẤP

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 10,864

Ngày đăng: 21/05/2015

KINH TẾ VĨ MÔ TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH, LẠM PHÁT ĐƯỢC KIỂM SOÁT Ở MỨC THẤP

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015. Báo cáo khẳng định xu hướng phục hồi của nền kinh tế, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng lớn. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhiệm vụ nặng nề từ nay đến cuối năm với 7 nhóm giải pháp của Chính phủ, góp phần thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2011-2015)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?