KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII: NHIỀU Ý KIẾN TÁN THÀNH SỬA ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,339

Ngày đăng: 23/05/2015

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIII: NHIỀU Ý KIẾN TÁN THÀNH SỬA ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014

Tránh chồng chéo trong giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, điều chỉnh Điều 60 của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 phù hợp với thực tiễn đời sống người lao động là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận trong phiên họp tại tổ vào sáng 22/5

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?