NHIỀU CỬ TRI BÀY TỎ MONG MUỐN CHÍNH PHỦ CẦN TẬP TRUNG HƠN NỮA TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG TỒN ĐỘNG XÃ HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 10,581

Ngày đăng: 21/05/2015

NHIỀU CỬ TRI BÀY TỎ MONG MUỐN CHÍNH PHỦ CẦN TẬP TRUNG HƠN NỮA TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG TỒN ĐỘNG XÃ HỘI

Quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn. Đó là mong muốn chung của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 lần này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?