NHÌN LẠI TUẦN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,317

Ngày đăng: 25/05/2015

NHÌN LẠI TUẦN LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA QUỐC HỘI

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 đã kết thúc tuần làm việc đầu tiên. Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội và dân sinh đã được đưa ra xem xét, trong đó có việc sửa điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 để người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Qua những phiên thảo luận tại nghị trường, cử tri đã thấy được tiếng nói, nguyện vọng của mình gửi gắm tới Quốc hội và trông đợi vào những quyết sách đúng đắn từ diễn đàn của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?