QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ BÁO CÁO THẨM TRA

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 10,797

Ngày đăng: 21/05/2015

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ BÁO CÁO THẨM TRA

Chiều 20/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013; nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra 3 dự án luật, gồm: Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?