QUỐC HỘI THẢO LUẬN ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,441

Ngày đăng: 26/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH TẾ XÃ HỘI

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, chiều ngày 25/05, Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước 2014, tình hình thực hiện kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước đầu năm 2015. Và thảo luận quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?