QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,392

Ngày đăng: 23/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hôm nay 22/5, các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 bsước sang ngày làm việc thứ 3. Trong phiên họp toàn thể ở hội trường chiều nay, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?