QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,450

Ngày đăng: 23/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 23/5, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?