QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ, CHO Ý KIẾN NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,077

Ngày đăng: 22/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ, CHO Ý KIẾN NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Sáng ngày 22/05, Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa khóa 13 và năm 2015, về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?