QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 10,939

Ngày đăng: 21/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (SỬA ĐỔI)

Trong phiên họp chiều 21/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), thời gian còn lại chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Sau đây, chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Quỳnh, đang có mặt tại Tòa nhà Quốc hội để thông tin tới quý vị hoạt động của Quốc hội trong phiên họp chiều nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?