Ý KIẾN CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,426

Ngày đăng: 25/05/2015

Ý KIẾN CỬ TRI LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Liên quan đến vấn đề về Dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động đã được các đại biểu thảo luận tại nghị trường trong phiên làm việc hôm nay. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến cử tri xung quanh vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?