Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,241

Ngày đăng: 23/05/2015

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1 năm tới. Luật này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và có nhiều nội dung quy định theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động… Tuy nhiên, nhiều người lao động không đồng tình với quy định ở Điều 60 quy định trong Luật. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xem xét sửa đổi điều luật này nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu người lao động trong lựa chọn hình thức trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?