Ý KIẾN CỬ TRI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,249

Ngày đăng: 25/05/2015

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chiều 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận những ý kiến cử tri đóng góp về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?