Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ BÁO CÁO TÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT SẼ THẢO LUẬN TRONG KÌ HỌP QUỐC HỘI KHÓA XIII

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,123

Ngày đăng: 21/05/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ BÁO CÁO TÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DỰ ÁN LUẬT SẼ THẢO LUẬN TRONG KÌ HỌP QUỐC HỘI KHÓA XIII

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?