Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII | Lượt xem : 11,486

Ngày đăng: 25/05/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Tình hình phát triển kinh tế xã hội là một trong những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri, doanh nghiệp và đại biểu Quốc hội quan tâm. Cần có cái nhìn tổng quát, sát thực về bức tranh kinh tế để có những giải pháp căn cơ, quyết sách đúng đắn cho giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. Với mục tiêu là đưa nước ta phát triển, ổn định và cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đó chính là điều mà các đại biểu Quốc hội vừa thảo luận tại tổ. Ngay sau đây chúng tôi kết nối trực tiếp với Phóng viên Ngọc Thạch đang có mặt tại Nhà Quốc hội để thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?