QUỐC HỘI SẼ BÀN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 10,707

30/03/2016

QUỐC HỘI SẼ BÀN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, diễn ra trong hơn 20 ngày, trong đó Quốc hội dành gần một nửa thời gian, để xem xét, bầu hoặc phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước. Đây không phải là tiền lệ mới, mà là sự kịp thời nhằm hoàn thiện nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?