TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 11,157

Ngày đăng: 17/03/2016

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ngày 16/3, các địa phương tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến về dự án luật tiếp cận thông tin và Luật báo chí sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?