BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 10,759

01/04/2016

BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Với 95,5% số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với 100% số đại biểu quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?