KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG AN NINH

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 12,414

Ngày đăng: 12/04/2016

KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG AN NINH

Chiều nay (11/4), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?