KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 12,412

Ngày đăng: 13/04/2016

KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 12-4, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 trong cả công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, đặc biệt là xem xét và bầu nhân sự lãnh đạo Nhà nước. Sau đây là toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?