QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 12,260

Ngày đăng: 11/04/2016

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đồng thời, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên của Hội đồng Quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?