QUỐC HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ LUẬT THUẾ

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 11,663

Ngày đăng: 06/04/2016

QUỐC HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ LUẬT THUẾ

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các luật: Luật tiếp cận thông tin; thông qua Luật dược (sửa đổi); thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; và thông qua Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?