QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016-2021

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 12,513

Ngày đăng: 11/04/2016

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016-2021

Sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia và biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?