THỦ TƯỚNG TRÌNH DANH SÁCH THÀNH VIÊN MỚI CỦA CHÍNH PHỦ

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 12,393

Ngày đăng: 11/04/2016

THỦ TƯỚNG TRÌNH DANH SÁCH THÀNH VIÊN MỚI CỦA CHÍNH PHỦ

Tiếp tục kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13. Chiều nay, chiều nay, ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên mới của Chính phủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?