Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 11,514

Ngày đăng: 06/04/2016

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ SỰ ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ

Đại biểu và cử tri cả nước vui mừng bởi dưới sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước đạt nhiều kết quả. Nổi bật là việc kiểm soát lạm phát, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, đời sống của người dân được nâng cao. Bên cạnh đó, cử tri và đại biểu Quốc hội cũng nêu lên những khó khăn, thách thức mà Chính phủ cần giải quyết trong 5 năm tới để đất nước ta ngày càng phát triển.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?