TÂM TƯ, MONG MUỐN CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG NHIỆM KỲ 2016-2021

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII | Lượt xem : 12,479

Ngày đăng: 20/07/2016

TÂM TƯ, MONG MUỐN CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG NHIỆM KỲ 2016-2021

Thành công cuộc cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua đã tạo một không khí mới, với nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mới của đất nước. Trước khi kỳ họp này, cử tri và nhiều đại biểu đã có những tâm tư, mong muốn bộ máy lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trong nhiệm kỳ 5 năm tới gần dân hơn, lắng nghe tâm tư của cử tri, cũng như có những quyết sách đúng đắn để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?