Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

Chuyên mục: MẮT ĐÊM | Lượt xem : 10,116

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Quá trình đó đã tích lũy được một kho tàng văn hóa đồ sộ, được bồi đắp bằng những giá trị văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo và bằng cả truyền thống âm nhạc được nuôi dưỡng từ đời này qua đời khác. âm nhạc truyền thống là một nét đẹp đáng tự hào của mỗi dân tộc. Việt Nam càng tự hào hơn khi nhiều làn điệu của âm nhạc truyền thống dân gian được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hành trình mắt đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và tìm hiểu về Những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đang được phát huy giá trị trong cuộc sống đương đại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?